Alle info ivm de gebeurtenissen kan je volgen op de Facebookgroep "Andrei Vrienden".

op uitdrukkelijke vraag en met toestemming van de familie van Andrei wordt gevraagd om kaartjes en/of beterschapswensen enkel en alleen aan zijn zus Alina te bezorgen of aan Daisy Jonckheere of aan mezelf . Alle adressen te verkrijgen via tania.arno@gmail.com. Graag "AL" op de omslag vermelden. Alles wordt persoonlijk door Alina aan Andrei bezorgd van zodra zijn toestand het toelaat!

 

Kom naar onze BBQ op 06/05!

Lieve fans van Andrei Lugovski

Zoals je weet was er op 6/5 een BBQ gepland en velen onder jullie hebben hiervoor al ingeschreven.
Laat duidelijk zijn dat dit EVENT doorgaat!
Onze organisatie telt nog 2 mensen Daisy Jonckheere en ikzelf.
Daisy en ik (enkel wij 2) zijn beginnen brainstormen en plannen!
Misschien zal het optreden door de huidige omstandigheden en de medische toestand van Andrei niet kunnen doorgaan.
Maar......We merken dat er een grote "verbondenheid", "medeleven", en "betrokkenheid" is onder het merendeel van de fans.
Mensen ontmoeten elkaar virtueel op FB, zoeken steun bij elkaar, hebben nood aan een babbel!
Daarom laten we de BBQ sowieso doorgaan, eventueel zonder optreden, en dus in organisatie van Daisy en ikzelf.
In de éérste plaats voor ANDREI, om hem te tonen dat we hem met z'n allen steunen en hij niet uit onze gedachten gaat.
Anderzijds speciaal voor jullie, de fans, een soort "fandag" zodat we met allen eens "live" kunnen samen zijn en een babbeltje doen!
We veranderen weinig of niets aan de formule en Alina, de zus van Andrei zal aanwezig zijn zodat jullie eventueel kaartjes of beterschapwensen persoonlijk kunnen afgeven.
Uiteraard zorgen we wel voor muzikale omlijsting door een DJ maar vooral in het teken van Andrei!
Als de gezondheid van Andrei het tegen dan zou toelaten, zouden we proberen om hem héél even te laten langs komen, afhankelijk van de mogelijkheden.
Misschien nog niet om te zingen, maar gewoon, om hem te steunen en te eren, en te zeggen dat we er zijn voor hem!
We zouden een projectie willen doen met filmpjes die tijdens de voorbije optredens werden gemaakt!
En we zouden jullie de kans willen geven om ook op die dag een videoboodschap in te spreken die dan naderhand gemonteerd wordt en aan Andrei afgegeven.
Wij willen ook meegeven dat alle eventuele "opbrengsten" van dit event integraal zullen ingezet worden voor de betaling van de hoge ziekenhuiskosten van Andrei! (of andere kosten die buiten verzekering zouden vallen)
Willen jullie hier ook bij zijn? Zonder twijfel wel, we vernemen het graag! 
Het loopt al aardig vol, dus reserveer nu uw plaatsje
 

Kleine mededeling ivm de BBQ op 06 mei 2018

Dag Lieve Vrienden,
Even deze kleine mededeling,
Wij hebben zojuist vernomen dat Andrei noch zijn familie uitdrukkelijk wensen dat er geen steunacties/benefiet, worden georganiseerd zonder toestemming!
Wij als trouwe fans respecteren hun mening.
Onze BBQ is mét toestemming en met de bedoeling fans samen te brengen en niet als geldophaling of iets dergelijks!
Gewoon een gezellig samen zijn, een fan-dag, volledig in het teken van Andrei!
Zijn zus Alina zal in ieder geval ook aanwezig zijn zodat kaartjes en/of beterschapswensen aan haar kunnen overgemaakt worden. En niet te missen onze video-chatbox: alle beterschapswensen kunnen persoonlijk ingesproken worden, worden verzameld en gemonteerd en aan Andrei bezorgd!
Het is nu al een succes, en daar kijken we naar uit.
Over de gezondheidstoestand van Andrei is momenteel geen verder nieuws. 
Hij revalideert in alle rust en privacy en ook daar hebben we begrip voor!
Mochten we iets horen dan zullen we niet nalaten jullie te informeren. 
Wij hopen uit de grond van ons hart in het najaar een vervolg te kunnen organiseren en opnieuw de fans samen te brengen op een event in aanwezigheid van Andrei himself!
Groetjes Daisy en Tania